Patsiendi kontakti korral tervisekeskusega salvestatakse isiku terviseandmed perearsti programmis ning patsiendi digiloos (TEHIK ehk Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus) üksnes dokumenteerimise eesmärgil. Tervisekaarti säilitatakse kuni 110 aastat isiku sünnist. Andmekaitse eest vastutab Tiivi Allmann.