Töövõimetuslehtede vormistamine

Kui vajate haiguslehte (lapse haigestumisel või pereliikme põetamisvajaduse korral hoolduslehte), tuleb perearstikeskusega kontakteeruda kohe haigestumise esimesel päeval (tagantjärgi haigus- või hoolduslehte avada ei saa). Nädalavahetuse päevaga algava haiguslehe saab perearst/pereõde avada juhul, kui patsient on loonud kontakti perearstikeskusega läbi  perearst.certific.co , helistanud perearsti nõuandeliinile 1220, pöördunud näiteks Erakorralise Meditsiini Osakonda või kutsunud kiirabi. Epikriisi alusel avame töövõimetulslehe kahe tööpäeva jooksul.

Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu palume töövõimetuslehte vajaval patsiendil perearsti või pereõega suheldes kinni pidada kokku lepitud tähtaegadest.

Töövõimetuslehte tagantjärele ei vormistata!

Töövõimetuslehe kohta käivat seadusandlust võib lugeda Ravikindlustuse seadusest (eriti paragrahvid 53-55) ning töövõimetuslehti puudutavast sotsiaalministri määrusest.