Tervisetõendid

Autojuhi tervisetõend
Eelnevalt vaja täita ja digiallkirjastada tervisedeklaratsioon aadressil www.digilugu.ee. Seejärel on vajalik registreerida perearsti vastuvõtule. Perearstikeskusesse tulles on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Tervisetõend on tasuline. Lisainfo asub siin.

Relvaloa tervisetõend
Selle tegemisel on samuti vajalik eelnevalt registreerida perearsti vastuvõtule. Kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Kõik esmakordselt relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud saadame psühhiaatri vastuvõtule. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

  • Autojuhi ja relvaloa tervisetõendeid väljastame ainult meie nimistutesse kuuluvatele patsientidele.


Tervisetõend noorsportlastele
Alla 3 treeningkorra (sh võistlused) nädalas treenivad noorsportlased kuuluvad jälgimisele perearsti poolt tavatervisekontrolli käigus.

Noorsportlased, kelle treeningkoormus on suurem kui 3 treeningkorda nädalas (1 kord = 60min), peavad tervisetõendi saamiseks pöörduma spordiarsti vastuvõtule.

Täpsem info “Noorsportlase tervis” koduleheküljel: Noorsportlase tervis.

Kooli puudumistõendid
Neid perearstid ei väljasta Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 36 alusel. Puudumistõendeid väljastavad lapsevanemad.

Laagritesse (laste-, spordi-, puhke- vm laagritesse) tervisetõended
Neid perearst samuti ei väljastata . Vastavalt sotsiaalministri määrusele ‘Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele’ teavitab laagri juhatajat lapse tervisehäiretest ja vajalikest eritingimustest lapsevanem. Seega julgustame kõiki lapsevanemaid laagritõendeid ise välja kirjutama.

Igasugused muud tõendid ja dokumendid, mille väljastamine pole seadusandlusega nõutud, on tasulised. Tasuliste teenuste hinnakirjaga on võimalik tutvuda siin.